mukadderat

n. fatality

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • mukadderat — din b., Ar. muḳadderāt 1) 2) is. Yazgı Ben öyle istiyorum... Mukadderat denilen büyük kuvvet öyle istiyor. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mukadderat — (A.) [ تارﺪﻘﻡ ] yazgı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • MUKADDERAT — (Mukadder. C.) Kader. Ölçü ve miktarı tâyin olunan şeyler. Alın yazısı. (Bak: Kader)(Hayat, İman ı Bil kader rüknüne bakıyor; remzen isbat eder. Çünki, madem hayat, âlem i şehadetin ziyasıdır ve istilâ ediyor; ve vücudun neticesi ve gayesidir; ve …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • mukadderat — kader; yazgı; ölçülebilen,sayılabilen şeyler …   Hukuk Sözlüğü

 • MUKADDERAT-I HAYATİYE — Bütün canlıların hayatları müddetince geçirdikleri ve geçirecekleri tavır, hareket, şekil ve amelleri gibi hususiyetleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Wikipedia:List of Wikipedians by number of edits — Shortcuts: WP:NOE WP:WBE WP:EDITS WP:MOSTEDITS This is a list of Wikipedians ordered by number of edits in the English language Wikipedia. Edits in all namespaces are counted; deleted edits have been included in recent versions. Click… …   Wikipedia

 • yazgı — is., din b. Tanrı nın uygun görmesi, Tanrı nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, kader, mukadderat, takdiriilahî Üçüncü dünya ülkelerinin yazgısına daha yakınlık duyuyor. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • BERAT GECESİ — Arabi Şâban ayının onbeşinci gecesi. Şâban ayı mübarek şuhur u selâseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlûkatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dâir taraf ı İlâhîden meleklere tâlimat verildiği hususunda rivâyât ı sahiha vardır.(Bu… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • LEVH-İ KAZÂ VE KADER — Kader ve kazanın levhası, yani: Olmuş ve olacak her bir şeyin ilm i İlâhîdeki vücudları; yani, ilmen mevcudiyyetleri.(Alem i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mevcudatın dahi mânen hayatdar bir vücud u mânevileri ve ruhlu birer sübut u ilmîleri… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • SERNÜVİŞT — f. Yazı başlığı. * Başa yazılan, alın yazısı. Kader, mukadderat …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TEKADİR — (Takdir. C.) Mukadderât. Alınyazıları. * İhtimâller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.